Αντίκες

Αντίκες θεωρούνται εκείνα τα χαλιά που η ηλικία τους έχει ξεπεράσει τα εξήντα με ογδόντα, περίπου, χρόνια και ταυτόχρονα πληρούν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές σχετικά με το σχέδιο, την τεχνική ύφανσης, το υλικό κατασκευής τους και την αυθεντικότητά τους.

Αντίκα Αντίκα Αντίκα

Είναι σαφές πως τα παραπάνω κριτήρια έχουν μεγάλη βαρύτητα και οι διαφορές μεταξύ ενός παλιού χαλιού και μιας αντίκας είναι καθοριστικές σε σχέση με την ποιότητά του. Τα χαλιά που θεωρούνται αντίκες διαθέτουν ξεχωριστή ιστορική και πολιτισμική αξία επειδή λόγω της παλαιότητάς τους διατηρούν ατόφια την παράδοση της Ανατολής, δίχως τις όποιες ευρωπαϊκές επιρροές του 20ού αιώνα.

carpetu2.gr